Menu

   ا.م.د. عدنان رعد احمد            رئيسا            جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة-1

 ا.م.د. جاسم محمد عباس        عضوا            جامعة الانبار /  كلية العلوم -2

3-ا.م.د. رافع عبد الكريم محمد     عضوا             جامعة الانبار/ كلية التربية للعلوم الصرفة

4- ا.د. اسماعيل خليل جاسم      عضوا ومشرفا     جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفة

حصل الطالب الماجستير وبعد المناقشة العلمية المستفيضة على قبول الرسالة بتقدير ( امتياز)

11

22

33

44

Go to top