Menu
تالاسمالمنصبالمنصب في المجلس
1 أ.د. عبد الكريم دهش علي   عميد الكلية   رئيساً
2  م.د. احمد حامد مهدي  المعاون العلمي   عضواً
3  م.د. عمر صالح حسن سالم  المعاون الاداري   عضواً
4  أ.م.د. غسان عز الدين عارف   رئيس قسم الرياضيات  عضواً 
5  أ.د. منيف صعب احمد  رئيس قسم علوم الحياة  عضواً
6  أ.م.د. خالد عبد العزيز عطية  رئيس قسم الكيمياء   عضواً
7  أ.م.د.عبد الله محمود علي   رئيس قسم الفيزياء  عضواً 
8  أ. عامر شاكر محمود   أمين المجلس   عضواً 
Go to top